Yin-Yoga

Yin yoga är en lugn, mer passiv form av yoga där vi mestadels ligger eller sitter stilla i positioner under flera minuter. Målet är att nå ett avspänt läge så att vi kan bearbeta bindväven och stimulera elergiflödet i kroppens meridianer.
Yin yogan karaktäriseras av att sträcka ut kroppens vävnader men även twister och positioner som komprimerar och trycker samman våra inre vävnader och strukturer som ökar blod- och energiflödet till målområdet.

 

Yin yoga arbetar på många plan. När vi låter vår kropp hitta till den fysiska form som på ditt individuella sätt bäst stimulerar målområdet, iakttar vi vad som sker. Med hjälp av guidade mentala andningsövningar kan vi öva oss i att acceptera det obekväma och lyssna på vilka signaler som tycks leta sig upp till vårt medvetande just i denna stund. Ibland upplever du att det är din fysiska kropp som är känns begränsad och tydligt kommunicerar detta. Andra dagar kan du uppleva något helt annat, att det är din tänkande kropp som är mer utmanad… eller den känslomässiga kroppen som uttrycker något och vill bli hörd. Träningsformen är således både fysisk, mental och emotionell. Oavsett vad du möter, lär du dig att bli en betraktare av dina tankar, känslor och kropp. I dessa ögonblick, i mellanrummet mellan tankar och tolkningar, blir du ett med ditt andetag som kan ge dig möjlighet till djup vila, återhämtning, lugn och medveten närvaro.