Yoga

För mig är yoga mycket mer än en träningsform som i bästa fall påverkar både din fysiska och mentala kropp. Yoga handlar om ett sätt att vara, en inställning till livet, dina medmänniskor och dig själv.
När du vänder blicken inåt möter du dig själv. Här börjar ett livslångt arbete som i grunden handlar om att finna din balans mellan avspändhet och styrka, acceptans och förändring. Att kunna acceptera dig själv med en nyfikenhet och strävan att vilja upptäcka, förändra, förbättra, förnya. Det kan handla om tankemönster, beteendemönster, relationen till dig själv och andra. Läs mer

 

När vi vågar vända blicken inåt och lyssna på kroppen, tankarna och känslorna, får vi kontakt med oss själva, vårt innersta jag, Här vilar en sann intelligens och styrka. När vi övar oss i att lyssna utan att reagera, se utan att analysera, stanna kvar utan att hitta lösningar eller fly ifrån det vi känner, så händer något stort. Långsamt börjar du kunna acceptera och på sikt känna tacksamhet för att du är den du är, just idag. Att kunna känna tacksamhet för att du andas... bara en sådan sak. Stilla startar en livslång läkningsprocess som vill ditt bästa. Du kan höra din inre röst som i början svagt viskar vad du behöver, vad du mår bra av, vad du behöver välja eller välja bort. Sakta startar en livslång resa med dig själv som bästa reskamrat. Med yoga, meditation och mindfulness läker vi oss själva inifrån och ut. Vår hälsa stärks inifrån och ut och vi hittar en långvarig, hållbar känsla av sammanghang och välbefinnande som vi kan dela med oss av till andra. Tillsammans skapar vi en bättre värld.