Individuell terapi

Om du vill prova att ta hjälp av terapi, är du välkommen att boka ett introduktionssamtal med mig.

Detta samtal tar ca 1-1,5 timme och vi kartlägger din situation, dina utmaningar och vilket mål du vill ha med terapin. Jag berättar om mitt sätt att arbeta och vi kommer tillsammans överens om en ev fortsättning. Under session 2 och 3 analyserar vi dina hjälpsamma och icke-hjälpsamma beteenden (topografisk analys), triggers, undvikande, säkerhets- och kontrollstrategier. Vi kartlägger vilka situationer du upplever som problematiska (funktionell analys).

Därefter presenteras en behandlingsplan där vi bokar vi in de antal terapisessioner som krävs.

Vill du veta mer, boka in ett besök eller har frågor, är du välkommen att kontakta mig här.