Vad är ACT?

Acceptance Commitment Therapy är en nyare, s.k.tredje vågens terapiform inom KBT, som har inspirerats av buddhismen och den österländska filosofin. Terapins mål är att utveckla en större psykologisk flexibilitet som betyder att vi kan uppleva livet som rikt och meningsfullt samtidigt som smärta, hinder och motgång kan vara närvarande. I terapin övar vi oss i acceptans, mindfulness, tacksamhet, compassionfokuserade övningar och värderingar.

Tillsammans med yinyoga kan ACT förtydliga reaktionsmönster vid obehag och underlätta att förstå och skapa nya copingstrategier som ofta innebär att öva sig i acceptans, mindfulness, andning och självvärde (self-compassion).

Länk till ”Vad är ACT”:
http://livskompass.se/act/vad-ar-act/