Vad är mindfulness?

Att bli medveten om din upplevelse i stunden med öppenhet, intresse och mottaglighet. Det finns flera betydelser inom mindfulness. Att leva med närvaro i nuet, att engageras fullt i det du gör istället för att förlora dig i tankar, att låta känslorna få komma och gå som de vill utan att försöka kontrollera dem. När vi tillåter oss att observera våra känslor och tankar med öppenhet och mottaglighet, kan vi öva oss på att tillåta obehag, motstånd och svåra minnen vara närvarande utan att vi agerar på dem.

Vill du veta mer om mindfulness: https://www.1177.se/liv--halsa/stresshantering-och-somn/mindfulness/
Vill du hitta övningar inom mindfulness: https://www.snorkel.se/vad-gora/mindfulness/